Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.motoquadshop.cz

Reklamační protokol a protokol pro vrácení zboží ke stažení.

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.motoquadshop.cz (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.motoquadshop.cz 
Provozovatelem elektronického obchodu www.motoquadshop.cz je společnost Outdoor Liberec, s.r.o. ( Moto & Quad Shop ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“ či „zákazník“).
Údaje prodávajícího jsou následující:

Outdoor Liberec, s.r.o. ( Moto & Quad Shop )
Dr. M. Horákové 1093/116a, Liberec 6, 460 06
IČ: 27311325
DIČ: CZ27311325

Bankovní spojení:
ČR: Raiffeisenbank - č.bankovního účtu: 2474297028/5500
EU: Sparkasse Bank- č.bankovního účtu IBAN:DE33850501000232004889 
SWIFT: WELADED1GRL

Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C, vložka 23788 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost Outdoor Liberec, spol. s r.o.“)

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v bodě 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
1.4 Je-li kupující jiný subjekt než spotřebitel, jak je definován v bodě 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí)
1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

2. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy
2.1 Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
2.2 Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt, jak je definován v odstavci 2.3 těchto obchodních podmínek.
2.3 Kupující – jiný subjekt je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
2.4 Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž zboží ani výnos zboží do patra. Informace o zboží dostupné na www.MotoQuadShop.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.
U zboží je znázorněna aktuální dostupnost. Pokud je zboží rozděleno na velikosti, či jiný atribut( barva zboží, typ stroje...), dostupnost  je vždy zobrazena u jednotlivých velikostí spolu s aktuálním počtem kusů na skladě.
Zboží, které je označeno „Na dotaz“, není fyzicky skladem na prodejně Outdoor Liberec s.r.o.
O dostupnosti bude zákazník informován na základě objednávky či emailového dotazu. 

2.5 Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.
Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.


Ceny zboží mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek. Internetový obchod  www.MotoQuadShop.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

2.6 Podmínky pro výměnu zboží:
Zboží zakoupené v internetovém obchodě je nadstandardně možné vyměnit za jakékoliv jiné zboží, které je v danou chvíli skladem, a to ve lhůtě do 30ti dnů od doručení zboží. Náklady na výměnu zboží, zejména náklady za dodání, jež byla vyvolána např. nevhodnou volbou velikosti či barvy kupujícím, ponese kupující. Náklady na výměnu zboží, jež zapříčiní prodávající, zejména dodáním jiné, než objednané velikosti či barvy, ponese prodávající.

Upozornění: Nadstandardně: Zboží, zakoupené na prodejně (v kamenném obchodě), lze vyměnit za jiné zboží do 14ti dnů od koupě.
 
Jak postupovat při výměně zboží?
 V případě výměny zboží dodržujte následující postup:
1.  Vyberte si na stránkách www.MotoQuadShop.cz nové zboží, které Vám bude lépe vyhovovat
2.  Vložte nové zboží do košíku a objednejte (můžete přiobjednat i další zboží)
3.  Do kolonky „komentář k objednávce“ v závěru objednávky vepište „VÝMĚNA ZBOŽÍ“ a číslo vaší původní objednávky a název zboží, které chcete vyměnit. Objednávku dokončete. 
4.  Zabalte nepoužité a nepoškozené zboží, které chcete vrátit, zpátky do balíku a přiložte vyplněný formulář „Poděkování za nákup“, který Vám dorazil v balíku společně se zbožím (Poděkování za nákup ke stažení).
 Nezapomeňte na sebe ve formuláři uvést kontakt a přiložit náklady na dopravné, které činí: 
Zboží měněné na území ČR: 50,- Kč (i v případě, že jste při objednávání zboží měli dopravu zdarma!),
Zboží měněné ze SR:  6 Eur
5. Balík buď odešlete doporučeně (nikoliv na dobírku) přes Podací lístek (ten si uschovejte pro případnou reklamaci zaslání) poštou či dopravcem na adresu provozovny Outdoor Liberec s.r.o. , nebo navštivte provozovnu Outdoor Liberec na adrese Dr. Milady Horákové 1093/116a, Liberec, kde je možné zboží vyměnit osobně.
Jakmile obdržíme zboží na výměnu, informujeme Vás o jeho přijetí a obratem odesíláme nově požadované zboží na Vaši adresu uvedenou v nově vytvořené  objednávce a ve formuláři „Poděkování za nákup“.
Upozornění! V případě, že kupující obdržel k nákupu dárek  (viz 2.7.), např. přívěsek/samolepky/triko/dopravu zdarma atd.) a přeje si doručenou objednávku (nákup) , či její část vyměnit, je třeba dbát na to, aby dodržel min.hodnotu (cenu) celkové objednávky pro udržení podmínek nároku na „dárek“. V případě, že hodnota (cena) objednávky klesne pod částku, která byla podmínkou pro obdržení „dárku“, právo na tento „dárek“ zaniká a kupující je povinen jej navrátit společně s měněným zbožím. V opačném případě je kupujícímu hodnota (cena) „dárku“ účtována.

2.7 Dárky k nákupu
Dárek = hmotný  drobný předmět i služba (např. přívěsek/, samolepky/triko/doprava zdarma atd.), která je od prodávajícího poskytována v případě splnění určitých podmínek kupujícímu zdarma, dále jen „dárek“.

Příklady hodnot „darovaného“ zboží:
Samolepky FOX (7ks) : 150,-Kč vč. DPH
Přívěšek na klíče FOX Key Ring: 150,-Kč vč.DPH
Přívěšek na klíče Logo Outdoor Liberec: 150,-Kč vč.DPH
Dopravné: dle aktuální ceny dopravného v sekci „DOPRAVA  a PLATBA“
Triko FOX: 740,-Kč vč. DPH

Co je třeba splnit, abych dostal dárek?
Při nákupu nad 5.000,- Kč, obdržíte automaticky dopravu ZDARMA a na výběr budete mít ze dvou dárků – přívěšek FOX či sada samolepek FOX. Doprava ZDARMA platí pro standardní zásilky, nikoliv pro zásilky objemné (vozík, mulčovač, čtyřkolka…)

2.8 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Postup při uzavření kupní smlouvy je následující:
 Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu kupujícímu. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Pokud kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby a nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nejpozději před oznámením prodávajícího o expedici zakoupeného zboží. Změny a doplňky v již učiněné objednávce , ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu prodejna@outdoor-liberec.cz, nebo prostřednictvím tel.č. +420 777 345 242; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

3. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.
3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží, která je potvrzena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.
3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím, je-li taková adresa na území české či slovenské republiky. 3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s podmínkami dohodnutými v kupní smlouvě a obchodními podmínkami.
3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím.
3.6 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující – spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o
• kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
• smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
• smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu prokazatelně oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží, snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Pokud takové zboží nelze uvést do původního stavu, není jej již možné považovat za nové. Zákazníkovi je v tomto případě vrácena kupní cena, snížená o amortizaci/poplatek za opotřebení a/nebo používání.Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu. V případě, že prodávající objednává zboží pro kupujícího, které není skladem a je vysloveně na objednávku, toto zboží lze vrátit prodávajícímu pouze na základě dohody s prodávajícím. V případě, že kupující obdržel k nákupu „dárek (např. přívěsek/samolepky/triko/dopravu zdarma atd.) a přeje si doručenou objednávku, či její část vrátit zpět ve 14 denní lhůtě od doručení zboží, je třeba dbát na to, aby dodržel min.hodnotu (cenu) celkové objednávky pro udržení podmínek nároku na „dárek“. V případě, že hodnota (cena) objednávky klesne pod částku, která byla podmínkou pro obdržení „dárku (dárků)“, právo na tento „dárek“ zaniká a kupující je povinen „dárek“ navrátit společně s měněným zbožím. V opačném případě je kupujícímu hodnota (cena) „dárku“ účtována. Více viz. Článek 2.7 „Dárky“ k nákupu.


3.7 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY v případě standardních zásilek V případě, že se kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup: kupující – spotřebitel kontaktuje prodávajícího prostřednictvím vyplněného reklamačního formuláře přiloženého do zpětně zaslaného balíku s vráceným zbožím, nebo na adrese provozovny prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu zboží do místa určeného kupujícím). Prodávající potvrdí kupujícímu přijetí reklamačního formuláře, a to bez zbytečného odkladu. V případě odstoupení kupujícího – spotřebitele od smlouvy, zašle nebo předá kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Peníze (tj. kupní ceny zboží a v případě území ČR i nákladů na dopravu zboží do místa určeného kupujícím) budou vráceny na uvedené číslo účtu kupujícího-spotřebitele do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu předá. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy v rámci SK, či ostatních států EU, prodávající nevrací kupujícímu náklady za dopravné. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy objemných zásilek prodávající nevrací kupujícímu náklady za dopravné.
Zboží, objednané prodávajícím u dovozce vysloveně na základě žádosti kupujícího (zboží nebylo na e-shopu skladem, či nebylo v nabídce vůbec), lze vrátit prodávajícímu pouze na základě dohody s prodávajícím.

3.8 ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY v případě OBJEMNÝCH (NADROZMĚRNÝCH) ZÁSILEK
V případě, že se kupující objednal objemnější zásilku (kabina k UTV, mulčovač, vozík, atd.), je cena dopravného závislá na rozměrech a váze zásilky /i přesto, že je u zboží uvedeno „Doprava zdarma“/. Ohledně ceny dopravného, je v tomto případě kupující obratem po obdržení objednávky kontaktován prodejcem. U objemných zásilek je vyžadována platba předem na účet prodávajícího. Prodávající na základě objednávky nejprve informuje kupujícího o ceně dopravy a následně mu odešle fakturu k zaplacení. Po úhradě faktury je obratem objednána doprava a zásilka doručena do druhého dne.
Doprava objemnější zásilky je vysloveně na objednávku. Toto zboží lze vrátit, či vyměnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Kupujícímu v tomto případě nenáleží nárok na vrácení částky za dopravu.
Zboží, objednané prodávajícím u dovozce vysloveně na základě žádosti kupujícího (zboží nebylo na e-shopu skladem, či nebylo v nabídce vůbec), lze vrátit prodávajícímu pouze na základě dohody s prodávajícím.  

4. Platební podmínky
4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.
4.2 Kupující může uhradit kupní cenu, popř. dopravné:

a.   V hotovosti při převzetí zboží od dopravce, je-li zboží zasíláno na dobírku (pouze ČR). 
            U objemných zásilek je vyžadována platba předem na účet prodávajícího.
b.   Příkazem k úhradě - Zboží bude zasláno prostřednictvím dopravce až na základě připsané platby na bankovní účet firmy.  Pokud nákup z jakýchkoliv důvodů (zboží, nebo část zboží není skladem) nebude realizován, platbu prodávající odešle zpět na účet kupujícího v zákonné lhůtě 14 dnů.
ČR: č.ú. 2474297028/5500, variabilní symbol= číslo objednávky
SR:  IBAN:DE33850501000232004889, SWIFT: WELADED1GRL
          (Sparkasse bank), variabilní symbol= číslo objednávky

c.   Platba kartou online - GP webpay - Zákazník vybere platbu platební kartou. Zobrazí se bezpečná platební stránka systému, na níž zákazník vyplní údaje a potvrdí požadavek na provedení platby. Systém GP webpay provede autentikaci držitele karty. Pokud výsledek autentikace povolí platbu, systém odešle požadavek na autorizaci objednávky. Nepovolí-li výsledek autentikace pokračování, proces platby je zastaven. Zákazníkovi se zobrazí výsledek provedené platební transakce. Informace o zaplacení zboží k prodávajícímu dorazí víceméně okamžitě (pouze ČR).
Upozornění: V případě že si vyberete zboží, které je uvedeno „NA DOTAZ“, neplaťte objednávku předem (ať už příkazem či přes platební bránu), ale vyčkejte na informaci od prodávajícího, který se s Vámi telefonicky, případně e-mailem spojí s informací o jeho dostupnosti. Pokud uhradíte kartou online objednávku, která bude obsahovat zboží uvedené "NA DOTAZ"  a zboží již nebude dostupné, bude Vám prodejcem účtován doplatek 2% z celkové ceny objednávky. 
Upozornění: V případě, že hodnota objednávky přesáhne 10.000 Kč a platba bude provedena kartou online, bude Vám prodejcem účtován doplatek 2% z celkové ceny objednávky a to v případě výběru zboží, které je uvedené "SKLADEM" i v případě zboží, které je uvedené "NA DOTAZ".d.   Při osobním odběru v Liberci - Dr. M. Horákové 1093/116a, Liberec 6,460 06 a to v hotovosti či platební kartou, nejpozději do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, tzn. Od potvrzení kupujícího o přijetí objednávky od prodávajícího.

Prodávající akceptuje platební karty a platbu v EURech.

OBJEDNÁVKY nad 10.000,- Kč
V případě objednávky přesahující 10.000 Kč si prodávající vyhrazuje právo na vyžádání zálohy po kupujícím, kterou kupující uhradí platebním příkazem na účet prodávajícího, na základě vystavené zálohové faktury zaslané na email kupujícího. Výše zálohy je stanovena mezi 20 - 30% z celkové ceny objednávky. Přesnou výši zálohy stanoví prodávající.  

5. Termín dodání a doprava

5.1 Termín dodání
Pokud je objednaný produkt skladem, probíhá expedice ihned. Dopravce zpravidla doručí zásilku do druhého dne od převzetí. Pokud zboží není skladem, kupující je vždy obratem informován prodejcem o termínu naskladnění. V případě delší čekací lhůty na zboží (např. čekání na novou kolekci, která chodí postupně), je kupující průběžně informován prodejcem o termínu dodání (zpravidla 1x týdně). V případě úplného vyprodání zboží je kupující informován ihned telefonicky, popř. emailem.

5.2 Dopravné a balné /CZ/ Standardní zásilky
(rozměrový a hmotnostní limit stanoven jednotlivými dopravci) Platbu objednávky lze provést dobírkou, bankovním příkazem či kartou online.
V případě platby pomocí bankovního příkazu,kupující použije tyto platební údaje:

Bankovní spojení- Raiffeisenbank
č.bankovního účtu: 2474297028/5500
Variabilní symbol = číslo objednávky

Vybrat si lze z těchto přepravních společností:
GLS - cena dopraveného: 89,- Kč vč. DPH (v případě objednávky nad 5.000,-Kč, je dopravné ZDARMA!)
PPL- cena dopravného: 89,- Kč vč. DPH (v případě objednávky nad 5.000,-Kč, je dopravné ZDARMA!)
Upozornění: Objednávky expedované v pátek jsou společností PPL doručovány v sobotu!
Česká Pošta (balík na poštu/balík do ruky) – cena dopravného: 79,-Kč vč. DPH (v případě objednávky nad 5.000,-Kč, je dopravné ZDARMA!)
U všech dopravců je v případě platby na dobírku účtován poplatek 30,-Kč.

Osobní odběr v kamenné prodejně v Liberci je ZDARMA
TopTrans – doprava objemných zásilek. Výsledná cena dopravy bude zaslána zákazníkovi k odsouhlasení po uskutečnění objednávky, nebo e-mailového dotazu.   Zvýhodněná doprava objemných zásilek do 50 kg
– pouze 350 Kč (PPL) v rámci ČR
Platí pro vybrané zásilky, které se svou hmotností, či obvodem nevejdou do standardních limitů stanovených dopravci.

Doprava pneumatik
2 a více kusů pneumatik je možné odeslat prostřednictvím GLS pouze v rámci ČR.

Paletová přeprava objemných zásilek nad 50 kg
– Individuální cena dopravy (TOPTRANS), pouze v rámci ČR
Platí pro vybrané zásilky, které se svou hmotností, či obvodem nevejdou do standardních limitů stanovených dopravci.
V případě, že se jedná o objemnější zásilku (kabina k UTV, mulčovač, vozík, atd.), je cena dopravného závislá na rozměrech a váze zásilky /i přesto, že je u zboží uvedeno „Doprava zdarma”/.
Ohledně ceny dopravného, je v tomto případě zákazník obratem kontaktován prodejcem. U objemných zásilek je vyžadována platba předem na účet prodávajícího. Prodávající na základě objednávky nejprve informuje kupujícího o ceně dopravy a následně mu odešle fakturu k zaplacení. Po úhradě faktury je obratem objednána doprava a zásilka doručena do druhého dne. Doprava objemnější zásilky je vysloveně na objednávku. Toto zboží lze vrátit, či vyměnit pouze na základě dohody s prodávajícím. Zákazníkovi v tomto případě nenáleží nárok na vrácení částky za dopravu. V případě, že prodávající objednává u dovozce zboží, které není skladem, vysloveně na základě žádosti kupujícího, toto zboží lze vrátit prodávajícímu pouze na základě dohody s prodávajícím.

/SK/
Standardní zásilky
(rozměrový a hmotnostní limit stanoven jednotlivými dopravci)
Platbu objednávky lze provést pouze bankovním příkazem.
Zákazník použije tyto platební údaje:

Bankovní spojení- Sparkasse Bank
č.bankovního účtu IBAN:DE33850501000232004889
SWIFT: WELADED1GRL
Variabilní symbol = číslo objednávky

Objednávku lze odeslat přes tuto přepravní společnost:
GLS: cena dopravného: 6,2 EUR vč. DPH
Osobní odběr v kamenné prodejně v Liberci je ZDARMA

V rámci SK nelze odeslat objemné zásilky a pneumatiky.


 
5.3 Převzetí objednávky
Kupující je při převzetí zásilky od dopravce povinen zásilku prohlédnout a zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda balík nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud balík vykazuje znaky poškození, kupující není povinen zásilku převzít a má právo ji odmítnout. Pokud kupující takto poškozený balík převezme, prodávající není zodpovědný za obsah zásilky či její stav.

Pokud kupující takto poškozený balík převezme, prodávající není zodpovědný za obsah zásilky či její stav.

6. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v záruční době, kupující má právo uplatnit reklamaci. Délka záruční doby se řídí platnými zákony a činí 24 měsíců, s výjimkami uvedenými v popisu zboží nebo stanovenými příslušným právním předpisem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.
6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list. Kupující je povinen prohlédnout/zkontrolovat vybrané zboží. 
6.2 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.4 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím.
6.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u textilních a umělých materiálů. Vadou nejsou rozdíly rozměrů zboží v rámci tolerance. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. 
6.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.
6.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující  upozorněn písemně v kupní smlouvě.
6.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání dvanácti měsíců od převzetí.
6.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující: 
•  výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné, 
•  při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího, 
•  při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy. 
6.10 Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen, případně že došlo k úbytku obsahu, může uplatnit reklamaci u dopravce. Reklamační řízení je možné zahájit nejpozději do dvou pracovních dnů po dni převzetí zásilky. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Adresát má také možnost tento stav hodnověrně doložit jiným způsobem. 
6.11 . Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: Reklamaci zboží může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím reklamačního formuláře, který kupujícímu dorazí společně se zbožím, volně je ke stažení i na internetové stránce prodávajícího www.MotoQuadShop.cz níže v kategorii Obchodní podmínky a jeho doručením společně se zbožím doporučeně či osobně, popř. je možné zaslat formulář emailem s přiloženými fotografiemi a na vyzvání prodejce následně zboží na reklamaci doručit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
6.12 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.
Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:
1. Při uplatňování záruční opravy (výměny) je nedílnou součástí tohoto reklamačního formuláře kopie faktury, případně kopie objednávky z emailu.
2. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení čisté (důkladně vyčištěné, vyprané), kompletní, v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal).
3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

7. Závěrečná ustanovení
7.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
7.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).
7.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.
7.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

8. Ochrana osobních údajů
8.1 Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). 
8.2 Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
a. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, podle § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních údajů kupujícího.
c. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností prodávajícího a pro marketingové účely prodávajícího.
d. Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou smluvního zpracovatele osobních údajů a přepravních společností z důvodu plnění smlouvy, a to podle toho která z těchto společností bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
e. Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.
f. Telefonní číslo a e-mail kupujícího budou uchovávány po dobu souhlasu kupujícího se zpracováváním těchto údajů.
8.3 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.
8.4 Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy a pro marketingové účely prodávajícího.
8.5 Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Reklamační protokol a protokol pro vrácení zboží ke stažení. 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu prodejna@outdoor-liberec.cz.
2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu vzniklého na základě kupní smlouvy je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Reklamační protokol a protokol pro vrácení zboží ke stažení.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014
eet

up